English

ProSolutions d.o.o. - Nehruova 91/60, 11070 Beograd, Srbija

Farmaceutska industrija

Farmaceutska industrija se suočava sa novim izazovima, tako da je tržište dinamičnije, proizvodne formulacije postaju složenije, a ciklus inovacija postaje kraći.

Naši principali, suočeni sa ovim izazovima, nude rešenja počev od pripreme proizvoda, formulacije u laboratoriji, definisanja sistema, pa do završnog transportnog pakovanja. Mi smo specijalisti u pakovnom segmentu farmaceutske industrije.

Iskoristite naša iskustva od pojedinačnih do potpuno integrisani hrešenja, koja su deo ponude naših kompanija, visoko “know how” specijalizovanih, tačno tamo gde je Vama potrebno.