English

ProSolutions d.o.o. - Nehruova 91/60, 11070 Beograd, Srbija

Kozmetička industrija

J.P. Selecta

JP SELECTA je, tokom više od 60 godina, 
poznati  proizvođač naučnih aparata za laboratoriju, sto je postigla
zahvaljujući stalnom aktivnošću  istraživanja,  dizajna, razvoja,
Sertifikacija ISO 9001:2000, i u obezbeđivanju  kvaliteta. Prestiž koji JP
SELECTA  proizvodi  postizu na međunarodnim tržištima su eksponent
dobrog kvaliteta ovih uredjaja


Proizvodni program:

  • Autoklavi
  • Centrifuge
  • Vodena kupatila
  • Imerzioni termostati
  • Susnice, Inkubatori
  • Viskozimetri
  • Magnetne mesalice
  • Pumpe, instrumentarij