English

ProSolutions d.o.o. - Nehruova 91/60, 11070 Beograd, Srbija

Kozmetička industrija

LIXIS

LIKSIS nudi rešenja za:

  • Inspekciju popunjenosti blistera svih vrsta farmaceutskih proizvoda na svim tipovima dna folije.
  • Sisteme za prepoznavanje COD-a i verifikaciju istih (OVC / OCR).
  • Bar kod verifikacije na Blister mašinama i Kartonetama.
  • Serijalizaciju, kontrolu i upravljanje podacima farmaceutskih proizvoda, kontejnera međuproizvodnje i lancu snabdevanja.
  • Praćenje pošiljke.
  • Otkrivanje pukotina, rupica i pora na hladno formiranim aluminijum blisterima.
  • Detekciju spojeva filma na Blister mašinama.
  • Sistema za odbacivanje neispravnog proizvoda i transfer uređaja za prenos Blister mašina i Kartoneta.