English

ProSolutions d.o.o. - Nehruova 91/60, 11070 Beograd, Srbija

Kozmetička industrija

BINACCHI

Rastuća kompanija, sa najposvećenijim i iskusnim osobljem spremnim da reši vaše probleme. Mnoge od najvažnijih tehnoloških inovacija pripadaju kompaniji Binacchi: među njima “Flashstamping Prese”, Roll Mils i sistem uvoda sapuna u mašine za pakovanje, sistemi za sušenje sapuna sa ustedom energije, kontinuirana saponifikacija. Patent lista je najbolji dokaz impresivnog  istraživačkog rada i razvoja, generisan u kompaniji Binacchi.

Binacchi ima zaista jedinstvenu prednost: ona je jedina kompanija u svetu u stanju da ponudi sve što je potrebno za proizvodnju sapuna: od sirovina, pripreme postrojenja, do konačnih mašina za pakovanje, što rezultira nižim troškovima nabavke, instalacije.  Kompletan projekat je jednostavniji, a put do konačnog rešenja i pokretanja proizvodnje, kraći i lakši.